اخبار ورزشی » لیخشتاینر: ماندن من برای یک فصل دیگر در آرسنال، سخت به نظر می‌رسد